nowości w bibliotece

04.2018

WYKŁAD

autor: MICKIEWICZ ADAM

autor adaptacji: TOMASZUK PIOTR

rodzaj utworu: inne

klasyfikacja gatunkowa: SCENARIUSZ

łączna obsada: 6

liczba ról męskich: 4

liczba ról żeńskich: 2

informacje dodatkowe: Scenariusz na podstawie "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego", "Dziadów części III Ustęp", "Prelekcji paryskich", "Składu zasad" Adama Mickiewicza.

liczba stron: 22 s.;

sygnatura: 12658

Tekst jest adaptacją dzieł Adama Mickiewicza: "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego", "Dziadów" część III oraz Ustępu, "Prelekcji paryskich" i "Składu zasad". Rozważania Pielgrzyma, które utrzymane są w tonie wieszczego, kaznodziejskiego kazania, dotyczą znaczenia elementarnych praw obywatelskich, społecznych i narodowych. Wykładowi przysłuchują się postaci symbolizujące różne klasy i warstwy społeczne. Odbywa się zatem rodzaj "dziadów", które rozpoczyna Guślarz-Mickiewicz?, ezopową przypowieścią, charakterystyką ustanowionego porządku politycznego, w którym każda nacja hołduje swoim bożkom. Anglicy - pieniądzowi, Francuzi - honorowi, Niemcy dobrobytowi. Dalsze wątki podejmuje Pielgrzym w kilkunastu opowieściach o honorze, odwadze, uczciwości, tolerancji, szacunku i wolności, która jest najwyższą wartością. Polacy w tych opowiadaniach sytuowani są jako obrońcy tych wartości, służący prawdzie i Bogu, pamiętający o swych obowiązkach wobec religii i współbraci. W finale wykładu, Pielgrzym nie przemawia już do zebranych słuchaczy. Raczej wspólnie z Ludzkością, która wymienia narodowe, chrześcijańskie, obywatelskie prawa ustanawia Skład Zasad. To nimi winni posługiwać się ludzie.