nowości w bibliotece

09.2018

OPIS OBRAZU

tytuł oryginału: BILDBESCHREIBUNG

autor: MÜLLER HEINER

autor przekładu: BURAS JACEK STANISŁAW

rodzaj utworu: dramat

klasyfikacja gatunkowa: DRAMAT

liczba stron: 5 s. ;

odbiorcy: Dorośli.

sygnatura: 12771

Z analizy: "Ten niezbyt obszerny, bo obejmujący zaledwie osiem stron maszynopisu utwór niemieckiego dramatopisarza składa się właściwie z jednego, w większości współrzędnie złożonego zdania, które wreszcie kończy się kropką niczym finałową kurtyną. Kolejne części rozbudowanego zdania oddzielają przecinki i średniki, zaś w łańcuch następujących po sobie i uzupełniających się, wyłącznie opisanych słowem i bodaj nawet nie przeznaczonych do przedstawienia na scenie czynności lub stanów zmienia je powracający jak echo spójnik "i". O wiele częściej jednak niż "i" pojawia się spójnik "lub", który kolejne warunkowe konstatacje czy proponowane możliwości przeciwstawia sobie jako wykluczające się wzajem alternatywy. Jedno nazbyt długie jak na nasze przyzwyczajenia zdanie (.) okazuje się dokładnie tym, co zapowiada tytuł - opisem namalowanego przez bułgarską studentkę obrazu; wyliczeniem znajdujących się na płótnie postaci i przedmiotów, zapisem możliwych znaczeń ich wyglądów i domniemanych relacji; obszerną listą bardziej lub mniej prawdopodobnych domysłów na temat tego, co mogło poprzedzać zatrzymane teraz w bezruchu na płótnie, zamrożone na wieczność sytuacje. Tekst Müllera czytać można z powodzeniem nie tylko jako opis oddanego malarskimi środkami obrazu rzeczywistości, ale również jako opis obrazu świata przedstawionego na teatralnej scenie, z bezwzględnością wykrojonego ramą prosceniową z większej całości fikcyjnej rzeczywistości". (Małgorzata Sugiera Przeciwko autorytetowi tekstu I: "Opis obrazu" Heinera Müllera jako negacja teatralności tekstu, referat wygłoszony na Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Dramatyczność i dialogowość w kulturze" zorganizowanej przez Pracownię Estetyki Literackiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Zakład Teorii Literatury i Poetyki Uniwersytetu Warszawskiego, Kołobrzeg 16-19 października 2007).