nowości w bibliotece

02.2020

OLGA

autorzy:

autor przekładu: SAWKA DOROTA

autor libretto: VALLE GERSON

autor muzyki: ANTUNES JORGE

rodzaj utworu: libretto

klasyfikacja gatunkowa: LIBRETTO, OPERA

łączna obsada: 13

liczba ról męskich: 10

liczba ról żeńskich: 3

liczba aktów: 3

odbiorcy: Dorośli.

sygnatura: 13124

Kanwę dla opery stanowi historia życia Olgi Benario, niemieckiej, komunistycznej działaczki pochodzenia żydowskiego, brazylijskiej rewolucjonistki.Olga działa w niemieckiej Komunistycznej Partii, jest niezłomna w walce o robotnicze prawa. Ma szerokie kontakty również w Rosji radzieckiej. Jako jej agentka zostaje wysłana do Brazylii, by tam rozbudowywać siatkę konspiracyjną. Dla lepszego kamuflażu wyjeżdża tam z Luísem Prestesem, jako małżeństwo. Oboje zaangażowani w pracę, nie zwracają uwagi na uczucia, które powoli zaczynają w nich pączkować. Niczym echo w ich wspólnej historii będzie się odtąd odbijać motyw miłosnej historii Tristana i Izoldy, którą usłyszeli na statku, w drodze do Ameryki Południowej. Intensywna praca i z sukcesem rozbudowana siatka bojowników umacniają pozycje Prestesa i Olgę Benario. Stają się głównymi wrogami politycznymi faszystowskiego rządu brazylijskiego. Filinto Muller - szef policji brazylijskiej w końcu, aresztuje Olgę i jej partnera. Kochankowie nie spotkają się już nigdy. Poddawani ciężkim torturom, nie wydają towarzyszy. Olga zaś jest w ciąży, co dodatkowo buduje jej legendę bohaterskiej bojowniczki. Urodzona w więzieniu córka zostaje najwyższym wysiłkiem przewieziona do Francji i oddana pod opiekę babci - matce Luisa. Olga zaś, jako zbrodniarka, zostaje deportowana do Niemiec i zamknięta w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück, gdzie umiera. Opera buduje postać i legendę Olgi Benario, jako niezłomnie walczącej o równość i sprawiedliwość bojowniczki, nie pozbawionej jednak lirycznego rysu bohaterki romantycznej. Jako ikona niezłomności, postać jej była używana przez propagandę powojennej NRD.