nowości w bibliotece

02.2020

MĘCZEŃSTWO JANA

autor: NOWAKOWSKA-MAJCHER MARIA

rodzaj utworu: dramat

klasyfikacja gatunkowa: DRAMAT

łączna obsada: 5

liczba ról męskich: 5

informacje dodatkowe: Sztuka poświęcona księdzu Janowi Masze (1914-1942) zamordowanemu przez hitlerowców w więzieniu w Katowicach przy ul. Mikołowskiej.

liczba stron: 15 s. ;

odbiorcy: Dorośli.

sygnatura: 13128

Dramat osnuty wokół ostatnich dni życia księdza Jana Machy, którego proces beatyfikacji ma zakończyć się w październiku 2020 roku, wyniesieniem męczennika na ołtarze. Przedstawione wydarzenia relacjonowane są przez współwięźnia głównego bohatera - księdza Joachima Beslera. Trzech mężczyzn, w 1941 roku, zostało aresztowanych za działalność konspiracyjną. Jan Macha był dowódcą jednostki, a wraz z nim w więzieniu znaleźli się kleryk Joachim Guertler oraz Leon Rydrych. Oskarżenie dotyczyło pracy w organizacji "Konwalia", wchodzącej w skład Polskich Sił Zbrojnych. Zadaniem księdza Machy i jego podkomendnych była pomoc rodzinom osób represjonowanych. Besler opowiada i przytacza rozmowy z Janem Machą, w których podejmowane są tematy wiary, współczucia wobec nieszczęścia i odpowiedzialności za rodzinę i wiernych.Jan Macha w scenach dramatu, mówi o swej gotowości na śmierć, która jest częścią boskiego planu. Troszczy się o osoby, które zostawia, szczególnie o rodzinę, ale i daje nadzieję na spotkanie. Te uczucia są podstawą jego spokojnego przyjęcia wyroku. Stąd ksiądz czerpie siłę i spokój, którymi dzieli się ze współoskarżanymi. Wola życia i lęk przed śmiercią są w nich silniejsze, ale obcowanie ze świętym za życia Machą, przynosi ukojenie. Te cechy charakteru powodują, że moment śmierci mężczyzn nie wydaje się już tak tragiczny i ostateczny. Gestapowskie więzienie staje się przedsionkiem raju, w którym można przygotować się na spotkanie z Bogiem.