nowości w bibliotece

02.2017

PRZERWANA ODYSEJA

autor: URBAŃSKI ROBERT

rodzaj utworu: dramat

klasyfikacja gatunkowa: DRAMAT

łączna obsada: 13

liczba ról męskich: 7

liczba ról żeńskich: 6

liczba stron: 46 s. ;

odbiorcy: Dorośli.

sygnatura: 12302

"Przerwana odyseja" oparta została na prawdziwej historii. "Dziecięcy exodus był efektem krwawej greckiej wojny domowej, jaka w latach 1946-49 toczyła się pomiędzy popierającą króla i monarchię prawicą, a komunistyczną Demokratyczną Armią Grecji. Jej partyzanckie bojówki stacjonowały przeważnie w górach na północy Grecji (Macedonia Egejska), gdzie mieszkali Macedończycy, którzy dobrowolnie lub przymusowo walczyli po stronie komunistów. Komuniści przegrywali jednak tę wojnę, bowiem po stronie ich przeciwników stanęły Wlk. Brytania i USA. Wiosną 1948 r. nakazali zatem zebranie wszystkich dzieci mieszkających na terenach kontrolowanych przez swoich partyzantów oraz ich ewakuację (w założeniu tymczasową) do krajów Europy Środkowej i Wschodniej." (wypowiedź realizatorów). Do Polski trafiło ponad trzy tysiące dzieci. Tekst składa się z dwóch części. W pierwszej mamy spojrzenie dorosłych Polaków, którym przypadły w udziale opieka i kontakty z dziećmi-uchodźcami. W części drugiej, dorosłe już dzieci, powracają do wspomnień z przeszłości, a przede wszystkim zastanawiają się czy warto pociągać dorosłych do odpowiedzialności za tułaczkę i wyobcowanie, które stało się ich udziałem oraz za śmierć jednego z chłopców już w Polsce. Zmagając się z pamięcią nikt nie ma pewności, czy po latach sprawiedliwe oceny ludzi i zdarzeń są możliwe. Nikt nie wyciera z pamięci cierpień i niechcianej historii, ale także nikt nie zapomina dobra, które za sprawą polskich opiekunów się pojawiało.