nowości w bibliotece

07.2017

MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

autor: ANDREJEW LEONID

autor przekładu: ŚLIWOWSKI RENÉ

rodzaj utworu: dramat

klasyfikacja gatunkowa: DRAMAT

informacje dodatkowe: Sztuka wieloobsadowa.

odbiorcy: Dorośli.

sygnatura: 12412