nowości w bibliotece

10.2017

SĄD OSTATECZNY

autorzy:

autor libretto: BUJKO MIROSŁAW M

autor muzyki: KNITTEL KRZYSZTOF

rodzaj utworu: libretto

klasyfikacja gatunkowa: LIBRETTO, DRAMAT MUZYCZNY

informacje dodatkowe: Libretto wieloobsadowe.

liczba stron: 59 s.;

liczba aktów: 2

odbiorcy: Młodież, dorośli.

sygnatura: 12472