wygeneruj formularz zgłoszeniowy utworu dramatycznego lub literackiego

Możesz wypełnić formularz przy pomocy dostępnego poniżej szablonu i wydrukować wygenerowany plik lub pobrać formularz, wydrukować go i wypełnić ręcznie. Następnie gotowy dokument należy podpisać i dostarczyć do Wydziału Dokumentacji i Repartycji Stowarzyszenia Autorów ZAiKS,
ul. Hipoteczna 2, 00-092 Warszawa.

Formularze są też dostępne w ZAiKS-ie i można je wypełnić na miejscu pod ww. adresem.

pola oznaczone * są polami obowiązkowymi do wypełnienia.

Do wypełnionego formularza oraz egzemplarza utworu, podpisanego na ostatniej stronie, należy dołączyć pisemną zgodę autora utworu pierwotnego i ewentualnie autora przekładu na dokonanie opracowania
Należy zaznaczyć "współautorski", jeżeli jest to utwór, który powstał w wyniku twórczej współpracy co najmniej dwóch osób, bez względu na to, czy pochodzące od współtwórców wkłady składają się na niepodzielną całość, czy stanowią odrębne utwory.

Należy zaznaczyć "połączony", jeżeli jest to utwór powstały z połączenia odrębnych utworów w celu wspólnego rozpowszechniania.
Jeśli utwór nie był wydany drukiem, do wypełnionego formularza należy dołączyć podpisany na ostatniej stronie egzemplarz utworu
Części udziałowe należy podać tylko wówczas, gdy zgłaszany jest utwór współautorski, połączony lub autorzy utworu pierwotnego i opracowania są chronieni przez ZAiKS
imię i nazwisko twórcy/współtwórcy części udziałowe w %
1. autor/-rzy utworu pierwotnego
2. autor/-rzy przekładu
3. autor/-rzy adaptacji
4. autor/-rzy innego opracowania