wydarzenia

21 września 2016

Krzysztof Jasiński laureatem Nagrody im. Stanisława Wyspiańskiego

Krzysztof Jasiński został piątym laureatem ustanowionej w roku 2012 Nagrody Teatralnej im. Stanisława Wyspiańskiego. Otrzymał ją za zrealizowany w Teatrze STU tryptyk „Wędrowanie”, na który składają się teksty patrona nagrody: „Wyzwolenie”, „Wesele” i „Akropolis”. Kapituła krakowskiej nagrody, pod przewodnictwem prof. Jacka Popiela, doceniła fakt, iż „reżyser, bazując na oryginalnym tekście, dokonał wyboru tego, co ponadczasowe, tworząc nową, współczesną propozycję odczytania dramatów Stanisława Wyspiańskiego”.
Nagroda Teatralna im. Stanisława Wyspiańskiego to coroczna nagroda Miasta Krakowa przyznawana artystom teatru za szczególne osiągnięcia lub wydarzenia w dziedzinie teatru, których miejscem powstania i zasadniczej prezentacji było miasto Kraków, ustanowiona uchwałą Rady Miasta w dniu 14 września 2011. Nagroda jest przyznawana indywidualnym artystom teatru (aktorom, reżyserom, scenografom, muzykom) lub zespołom. Jest nagrodą pieniężną w wysokości 30.000 zł dzieloną w przypadku nagrody zespołowej.

http://krakow.pl/aktualnosci/203613,33,komunikat,krzysztof_jasinski_laureatem_nagrody_im__wyspianskiego.html