wydarzenia

20 stycznia 2017

Nowe słuchowiska. O „Boomie na teatr dźwięku”

20 stycznia 2017 roku w Instytucie Teatralnym odbyła się konferencja poświęcona słuchowiskom. Wzięli w niej udział teoretycy i praktycy eksperymentu dźwiękowego z Polski i zagranicy. Badacze, artyści i odbiorcy przyglądali się formie radiowego teatru, próbując opisać i zaprezentować, jakimi językami posługują się współcześni twórcy, jakie są ich strategie artystyczne, jak szeroko słuchowisko może być powiązane i inspirowane przez inne gatunki sztuki, takie jak instalacja, muzyka konkretna, field recording, film eksperymentalny i performance.

Tematem spotkania był eksperyment i jego rola w kształtowaniu nowego języka słuchowisk oraz sposób, w jaki dźwięk może stawać się autonomicznym narzędziem narracji w teatrze radiowym. Osobnym wątkiem była również historia i znaczenie dawnego Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia jak i osoba niedawno zmarłego Eugeniusza Rudnika.

http://www.instytut-teatralny.pl/kalendarium/nowe-sluchowiska-o-boomie-na-teatr-dzwieku_2017-01-20