wydarzenia

Styczeń 2017

Różewicz w Muzeum Literatury w Warszawie

W Muzeum Literatury w Warszawie trwa wystawa „Poeta odchodzi. Tadeusz Różewicz” (do 30 czerwca 2017). Jak mówią autorzy ekspozycji (Małgorzata Wichowska, Małgorzata Górzyńska, Witold Błażejowski): Nasza wystawa jest opowieścią o artyście, który wobec dramatycznych dylematów współczesności – kryzysu wartości, rozpadu cywilizacji duchowej zamieniającej się w śmietnik, wobec zgiełku informacyjnej kakofonii, wskazuje zagrożenia i szuka drogi ocalenia. Źródłem tegoż ocalenia stała się dla niego sztuka, pomogła w poszukiwaniu sensów, odbudowywaniu etycznego i metafizycznego wymiaru w świecie „bez”. Obecność dzieł wybitnych twórców (m.in. Jerzego Nowosielskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Andrzeja Wróblewskiego) w przestrzeni ekspozycji jest istotnym świadectwem głębokich relacji osobistych poety, który stronił od literackich środowiskowych „pułapek”. […] W wielowątkowej narracji ekspozycji sięgamy do poetyckich, dramaturgicznych, prozatorskich i osobistych zapisów Tadeusza Różewicza. Pokazujemy część ogromnego archiwum poety – rękopisy, listy, dokumenty, fotografie. Bohaterem opowieści nie jest podmiot liryczny ani abstrakcyjne „ja”, lecz konkretny człowiek w przebiegu życia, w kontaktach z innymi.

http://muzeumliteratury.pl/poeta-odchodzi-tadeusz-rozewicz/