wydarzenia

Luty 2017

Szkoła Pisania Sztuk w Teatrze Śląskim w Katowicach

Po pilotażowym programie Szkoły Lokalnych Opowieści teatr w Katowicach zdecydował się stworzyć centrum wymiany myśli dla ludzi, którzy chcą się czegoś nauczyć od świetnego dramaturga, Artura Pałygi. Zajęcia Szkoły Pisania Sztuk rozpoczną się wkrótce w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Do 24 lutego chętni powinni nadsyłać teksty. Dzień później, na Scenie w Galerii Teatru Śląskiego odbędzie się czytanie sztuk z pierwszej edycji i jednocześnie rozmowy z kandydatami do Szkoły Pisania Sztuk. Od uczestników bezpłatnych zajęć organizatorzy oczekują obecności i zaangażowania. Wymagana jest dyspozycyjność w ramach ustalonych dni i godzin spotkań. Zajęcia będą się odbywać dwa razy w miesiącu w godzinach popołudniowych w Katowicach. Zakończą się publicznym czytaniem wybranych prac bądź ich fragmentów na scenie Teatru Śląskiego. Jak poinformowała Aleksandra Czapla-Oslislo, w pilotażowej edycji szkoły powstały już trzy sztuki - autorstwa Ireny Świtalskiej, Ewy Olejarz i Aliny Moś-Kerger, a dwie kolejne - autorstwa Joanny Cyganek i Dariusza Fodczuka - są jeszcze w pisaniu.

www.teatrslaski.art.pl/strefawidza/aktualnosci