wydarzenia

27 marca 2017

Konkurs na libretto i muzykę do baletu dla dzieci

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS obchodzić będzie w marcu 2018 roku jubileusz stulecia istnienia. Rocznica ta stanie się okazją do wielu uroczystych spotkań, dyskusji i prezentacji, ale także do konkursów, w których udział mogą brać twórcy aktywni w różnych dziedzinach sztuki. W Międzynarodowym Dniu Teatru, Stowarzyszenie ogłosiło pierwszy swój projekt rocznicowy. To konkurs na projekt libretta i muzykę do baletu dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Udział w nim jest otwarty dla wszystkich autorów, tematyka ich utworów - dowolna. Pamiętać należy jedynie o wieku odbiorców oraz o długości trwania utworu(od 45 do 60 minut). W konkursie rozpatrywane będą dzieła oryginalne, wcześniej niepublikowane ani nie wystawiane. Do opisu zdarzeń scenicznych dołączyć można inspiracje plastyczne oraz muzykę referencyjną. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Stowarzyszenia Autorów ZAiKS do 15 czerwca br. Rozstrzygnięcie konkursu przebiegnie dwuetapowo. Po rozstrzygnięciu I etapu (do 30 lipca br.) wybrani przez jury do II etapu autorzy otrzymają jednorazowe stypendia na kontynuowanie pracy. Termin ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu i przyznania nagród to poniedziałek 15 grudnia br.

http://www.zaiks.org.pl/1303,196,stulecie_zaiks-u_pod_znakiem_konkursu_na_libretto_baletu_dla_dzieci