wydarzenia

19 czerwca 2017

Teatr KTO w Rumunii

Teatr zaprezentował trzy spektakle: widowisko plenerowe "Ślepcy" w ramach European Festival of Performing Arts w Timişoarze, "Peregrinusa" na 24 Festivalul International de Teatru de la Sibiu oraz "Chór Sierot" Jerzego Zonia podczas 7. edycji BABEL Festivalul Artelor Spectacolului Târgoviste. Jury festiwalu w Târgoviste przyznało spektaklowi Teatru KTO nagrodę Premiul Tony Bulandra dla najlepszego spektaklu festiwalu. To już szóste wyróżnienie dla "Chóru Sierot" na zagranicznym festiwalu.

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/243908,druk.html