wydarzenia

3 sierpnia 2017

TEATRALNY ZDRÓJ

W dniach 3-20 sierpnia w Horyńcu Zdroju (na scenie Teatru Ponińskich – obecnie Gminnego Ośrodka Kultury, oraz Amfiteatru Parku Zdrojowego i w Café Sanacja), odbędzie się pierwsza edycja festiwalu TEATRALNY ZDRÓJ. Forma wakacyjnych spotkań teatralno-literackich festiwalu nawiązuje  do wielokulturowej historii Horyńca Zdroju i jego  niezwykłego dziedzictwa teatralnego i literackiego. Teatralny Zdrój ma na celu wzbogacenie i rozwinięcie tej tradycji, wpisując się w kalendarz stałych imprez kulturalnych regionu, obok Biesiad Teatralnych, organizowanych od przeszło 40 lat. W programie pierwszej edycji festiwalu znajdą się pokazy spektakli w wykonaniu artystów starszego  i młodszego pokolenia (Ewy Dałkowskiej, Jana Jakuba Należytego, Jana Peszka, Katarzyny Herman,  Jacka Braciaka, Michała Sitarskiego), spotkania z twórcami teatru i literatury (Mateuszem Bednarkiewiczem, Michałem Komarem, Angeliką Kuźniak, Jarosławem Mikołajewskim, Michałem Zabłockim, Stanisławem Aleksandrem Nowakiem, Grzegorzem Kasdepke), projekcje nagradzanych ekranizacji teatralnych młodej dramaturgii, koncerty (Grzegorza Turnaua, Oliwii Czubochy – nagradzanej młodej artystki z Lubaczowa). Ważnym elementem festiwalu będą warsztaty i spotkania z książką dla najmłodszych oraz warsztaty teatralne dla młodzieży z Horyńca-Zdroju oraz dla laureatów Biesiad Teatralnych, prowadzone w tym roku przez Katarzynę Herman, aktorkę, oraz Mateusza Bednarkiewicza, reżysera i profesora Akademii Teatralnej.

Festiwal otworzy uroczysty wernisaż wystawy Józefa Wilkonia „Pan Tadeusz i Don Kichot”, jedno z  największych osiągnięć artysty, która w drodze do Horyńca odwiedziła m.in. Warszawę, Wilno, Gdynię, Seul.  Festiwal jest organizowany przez Fundację Czułego Barbarzyńcę i Gminę Horyniec-Zdrój  we współpracy z: Centrum Kultury w Przemyślu, WFDiF, Instytutem Teatralnym w Warszawie, Ogniskiem Teatralnym „U Machulskich” oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Horynieckiej i Fundacją im. Zygmunta i Jana Karłowskich. Festiwal otrzymał patronat i dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury.

www.teatralnyzdroj.pl

Kontakt

Informacje dla mediów i o programie: tel. +48 501 373 838

Wejściówki, warsztaty, wycieczki: tel. +48 601 664 659