wydarzenia

28 listopada 2017

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy w projekcie „Fabulamundi“

W dniach 28-29 listopada 2017 odbyła się w Warszawie konferencja i spotkanie dziesięciu polskich dramatopisarzy, wybranych do udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu „Fabulamundi. Dramaturgia w Europie“ z reżyserami, dyrektorami teatrów i centrów dramatycznych niemal z całej Europy. Gościem specjalnym konferencji była profesor Uniwersytetu Roma Tre oraz Włoskiej Akademii Sztuki Dramatycznej, prezes Stowarzyszenia PAV z Rzymu (lidera „Fabulamundi“) Claudia di Giacomo. Anna Wakulik – dramatopisarka, polska ekspertka inicjatywy „Fabulamundi“ przedstawiła kryteria wyboru polskich sztuk teatralnych oraz 10 dramatopisarzy zaproszonych do udziału w przedsięwzięciu: Elżbietę Chowaniec, Małgorzatę Sikorską-Miszczuk, Artura Pałygę, Marię Wojtyszko, Annę Wakulik, Radosława Paczochę, Danę Łukasińską, Sandrę Szwarc, Tomasza Mana i Przemysława Pilarskiego. Głównym celem inicjatywy „Fabulamundi“ jest wspieranie i promowanie współczesnej dramaturgii w Europie. Bieżąca edycja nosi podtytuł „Ponad granicami?“ i zakłada szeroką refleksję na temat istotnych, problemów Europy i jej obywateli. W „Fabulamundi“ uczestniczą pisarze i instytucje z 8 krajów UE: Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Rumunii, Austrii, Czech i Polski. Wielka Brytania i Belgia są państwami współpracującymi. Dotychczas odbyły się trzy sesje uczestników programu w Paryżu, Barcelonie i Rzymie. Celem „Fabulamundi“ w latach 2017-20 jest m.in. tłumaczenie sztuk na języki uczestników inicjatywy, ich promocja i publikacja, prezentacja czytań scenicznych, prowadzenie warsztatów z udziałem dramatopisarzy. Planowane jest stworzenie międzynarodowej sieci dramatopisarzy, organizacja klas mistrzowskich i rezydencji artystycznych dla autorów.

 

www.fabulamundi.eu/en/


http://teatrdramatyczny.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=101&Itemid=663