wydarzenia

10 marca 2018

Nowa edycja konkursu „Szukamy polskiego Szekspira”

Do 10 marca młodzi dramatopisarze (w wieku 12-21 lat), którzy chcieli wziąć udział w XVII edycji Konkursu, mogli nadsyłać swoje sztuki teatralne na adres Polski Ośrodek ASSITEJ. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, między innymi wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe festiwal INTERPLAY, czy udział w letnich warsztatach dramaturgiczno-teatralnych dla młodzieży! Konkurs, organizowany przez Stowarzyszenie co dwa lata (od 1984 roku), promuje twórczość dramatyczną wśród najmłodszych i realizuje założenia edukacji przez sztukę. Uczestnicy i laureaci konkursu (m.in. Michał Walczak, Marta Guśniowska, Aneta Wróbel, Adam Biernacki, Karolina Kaleta czy Paulina Danecka), współpracują obecnie z wieloma teatrami i grupami teatralnymi i są wartościowymi twórcami, pełniącymi rolę dramaturgów, autorów, reżyserów i animatorów kultury. Regulamin oraz wszelkie informacje dostępne na Facebooku Konkursu: www.facebook.com/SzukamyPolskiegoSzekspira