wydarzenia

27 marca 2018

„Dziady“ Wierszalina w Indiach

27 marca w National School of Drama w New Delhi, w ramach 8. Międzynarodowej Olimpiady Teatralnej odbył się pokaz „Dziadów – nocy drugiej“ w reżyserii Piotra Tomaszuka. Olimpiada Teatralna została powołana do życia w 1993 roku w Delfach w Grecji i jest międzynarodowym festiwalem teatralnym, który prezentuje osiągnięcia najwybitniejszych twórców teatralnych z całego świata. Jest to także platforma wymiany artystów, miejsce spotkań uczniów i mistrzów zachęcające do otwartego dialogu mimo różnic ideologicznych, językowych i kulturowych. Festiwal promuje bogactwo i różnorodność dziedzictwa teatru, a także wspiera wszelkiego rodzaju eksperymenty i poszukiwania z obszaru sztuk performatywnych. W zamyśle założycieli, OT ma na celu wzmocnienie i przywrócenie znaczenia współczesnego teatru na świecie. Zamierzenie to realizuje poprzez przyczynianie się do wzrostu międzynarodowej współpracy między artystami, budowania sieci kontaktów na całym świecie, a także stworzenie okazji dla gospodarza festiwalu do zaprezentowania i promocji swojego dorobku w dziedzinie teatru i innych sztuk performatywnych.

http://www.poranny.pl/aktualnosci/a/teatr-wierszalin-na-8-theatre-olympics-w-indiach-dziady-noc-druga-wzbudzily-sensacje-zdjecia-wideo,13047675/