wydarzenia

23 kwietnia 2018

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”

7 kwietnia w Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku nagrodę za całokształt twórczości translatorskiej otrzymała Danuta Cirlić-Straszyńska, znakomita tłumaczka z języków macedońskiego, chorwackiego, serbskiego czy bośniackiego. Wśród siedmiu nominowanych za przekład jednego dzieła jury nagrodziło Piotra Pazińskiego, który z języka hebrajskiego przetłumaczył „Przypowieść o skrybie i inne opowiadania” Szmuela Josefa Agnona. Nagroda towarzyszy Gdańskim Spotkaniom Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu” organizowanym przez Instytut Kultury Miejskiej.

http://odnalezionewtlumaczeniu.pl/2017/04/danuta-cirlic-straszynska-i-piotr-pazinski-laureatami-nagrody-translatorskiej/