wydarzenia

4 listopada 2018

Premiera nowego baletu Izadory Weiss

4 listopada, gościnnie na deskach sceny kameralnej Teatru Wielkiego – Opery Narodowej odbyła się premiera Białego Teatru Tańca, który pokazał spektakl Izadory Weiss „Eurydyka w piekle”. Opowiada o zawłaszczaniu wrażliwych i delikatnych osób przez fanatyczne grupy podległe demagogom i ich kłamliwym ideologiom. Artystka nie precyzuje, jakie ideologie chce piętnować. Celowo unika konkretu, chcąc pokazać uniwersalny model przemocy, jaką grupa stosuje wobec opornych jednostek, żeby je sobie całkowicie podporządkować i odebrać im samodzielność sądzenia. Orfeusz, który usiłuje wyprowadzić ukochaną z tego ideologicznego piekła, jest, jak w greckim micie, poetą i marzycielem - wierzy w miłość i w zwycięstwo dobra nad złem.

https://teatrwielki.pl/repertuar/kalendarium/2018-2019/fedra-eurydyka-w-piekle/