wniosek o udzielenie zgody na wykorzystanie utworu z kategorii wielkich praw przez nadawcę radiowego

Pola oznaczone * są polami obowiązkowymi do wypełnienia.
dane dotyczące nadawcy radiowego
dane dotyczące utworu
można wpisać więcej niż jedno nazwisko
podać tytuły, nazwiska autorów oraz czasy trwania wykorzystanych utworów


podgląd wypełnionego wniosku